Vapaaehtoinen pelastuspartio - yhteistyötä vuodesta 1988

23.1.2024

PKMK on ollut mukana vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnassa perustamisesta lähtien. Vapepa toimii yhteistyössä viranomaisten kanssa  ja kutsu tehtävälle tulee aina poliisin taholta. Onneksi kutsuja ei ole tullut kuin muutama vuosien varrella. Seuran kelkkakalusto on tarvittaessa käytettävissä vapepan hälytyksiin muutaman tunnin varoitusajalla.  

Sulan maan aikana olisi joskus tarvetta mönkijöiden käyttöön mahdollisissa etsintä ja kuljetus tehtävissä. Olisikin hyvä saada tiedot halukkaista mönkijöiden omistajista, jotka olisivat käytettävissä tilanteen niin vaatiessa. Voit ilmoittaa halukkutesi ja tiedot Osmo Tynkkyselle. 

Nyt olisi myös tarvetta autopartiointi tehtäviin etsintöjen yhteydessä. Vapepan Kouvolan paikallistoimikunta järjestää autopartiointikoulutustilaisuuden 23.4.2024 klo 17 alkaen. Ilmoita halukkuutesi koulutukseen ja osallistumiseen autopartiointitehtäviin pikaisesti Osmolle. Koulutus järjestyy, jos riittävästi osanottajia löytyy, toivon kerhon jäsenistä löytyvän halukkaita ko. toimintaan ja osallistuvan autopartiointi-koulutustapahtumaan.  

Myös moottorikelkoilla tapahtuvaan etsintään ja muihin tehtäviin kerhon kelkkojen lisäksi saattaa tulla tarvetta. Toivoisimme kerhon jäsenten osallistumista etsintä ja muihin tehtäviin. Mikäli kiinnostus Vapepan toimintaa kohtaan heräsi niin kaluston ja henkilöiden tietojen päivitys pitää saattaa ajan tasalle, ilmoita kalusto ja yhteystiedot Osmolle 

PKMK yhteyshenkilöksi Vapepan Kouvolan paikallistoimikuntaan tarvittaisiin nuorempaa henkilöä. Toivoisin kiinnostusta  ko. tehtävän hoitamiseen löytyvän. Olen hoitanut tehtävää kerhon perustamisesta lähtien ja toivoisin jo pääseväni eläkkeelle tehtävästä. 


VAPEPA  terveisin           

Osmo Tynkkynen 

+358 400 674810  

osmo.tynkkynen@luukku.com